Agnieszka Kołsut

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 302/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kołsut zamieszkałej w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 247/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli Agnieszki Kołsut.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania