Akashia Events Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000260406)

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 91/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Akashia Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 27/11.

Postanowieniem z dnia 06 grudnia 2011 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:
ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania