Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000039766)

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 39/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Al-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzone było na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 78/15, a od dnia 01 czerwca 2019 roku przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 35/19.

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2022 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Wołominie. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 23 lipca 2022 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96 – 515 Teresin
e-mail: biuro@archiwista.eu

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania