Alina Stoszewska

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 312/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Aliny Stoszewskiej zamieszkałej w Końskich oraz wyznaczył syndyka upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 252/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 14 marca 2024 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Aliny Stoszewskiej. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69 w dniu 08 kwietnia 2024 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania