Andrzej Przewłocki

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 427/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Przewłockiego zamieszkałego w Zgórsku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 371/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Andrzeja Przewłockiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 27 w dniu 09 lutego 2022 roku.

Postanowieniem z dnia 18 maja 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Andrzeja Przewłockiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i  Gospodarczym nr 116 z dnia 17 czerwca 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się  z dniem 25 czerwca 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania