Anna Dąbek

Postanowieniem z dnia 08 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 367/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Anny Dąbek zamieszkałej w Bodzentynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 291/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 05 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli  Anny Dąbek. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29 w dniu 10 lutego 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania