Anna Piskorz

Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 30/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Anny Piskorz zamieszkałej w Węgorzewie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 42/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Anny Piskorz. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 12 marca 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania