Anna Skirca

Postanowieniem z dnia 08 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 307/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Anny Skirca zamieszkałej w miejscowości Barczewo i upadłość dłużnika Sławomira Skirca zamieszkałego w miejscowości Barczewo oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp  „of” 260/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 15 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Anny Skirca. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 01 października 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania