Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000418009)

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku, wydanym w sprawie z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości i otworzyć postępowanie sanacyjne Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000418009; ul. Wólczyńska 133, 01-911 Warszawa), odebrać zarząd własny dłużnikowi oraz wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Postępowanie sanacyjne toczyło się pod sygnaturą X GRs 11/17.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie sanacyjne otwarte w stosunku do spółki Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania