Barbara Grycmacher i Wojciech Grycmacher

Postanowieniem z dnia 08 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU„of’ 245/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:

  1. ogłosił upadłość dłużnika Barbary Grycmacher – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Białej Piskiej,
  2. ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Grycmacher – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Białej Piskiej,
  3. połączył sprawy upadłościowe wobec obojga upadłych do łącznego prowadzenia i prowadzi pod wspólną sygnaturą oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 240/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2023 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Barbary Grycmacher i Wojciecha Grycmacher. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 w dniu 01 marca 2023 roku.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2023 roku Sąd ustalił plany spłat wierzycieli Barbary Grycmacher i Wojciecha Grycmacher. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 w dniu 11 maja 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania