Beata Grzybowska


Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 179/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 296/18.

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 roku Sąd oddalił wniosek Beaty Grzybowskiej o umorzenie jej niewykonanych zobowiązań pieniężnych i ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165 w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania