Bogumiła Chmura

 


Postanowieniem z dnia 17 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 103/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bogumiły Chmury zamieszkałej w Sarnowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 133/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Bogumiły Chmury. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 13 lutego 2024 roku.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania