Bożena Kołodziej – Szczepanik

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 299/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kołodziej-Szczepanik, zamieszkałej w Końskich, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 255/18.

Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Bożeny Kołodziej – Szczepanik. Postanowienie  uprawomocniło się z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania