Bożenna Michałowska

Postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 211/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Bożenny Michałowskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Dagmary Wilczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 119/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 11 października 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Bożenny Michałowskiej. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 19 października 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania