Call Connect Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000296338)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 477/10, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Call Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 13/11.

Postanowieniem z dnia 11 października 2012 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

Archiwum Usługowego „TRANSPRIN” Sp. z o. o. Filia
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania