Car For Company Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000135356)

Postanowieniem z dnia 12 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych odwołał Syndyka powołanego w postępowaniu upadłościowym Car For Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 roku i ustanowił zarządcę tymczasowego w osobie Tycjana Saltarskiego. Następnie postanowieniem z dnia 20 stycznia 2011 roku Sąd odwołał zarządcę tymczasowego i powołał Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 9/10.

Postanowieniem z dnia 24 października 2011 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

Archiwum Usługowego „TRANSPRIN” Sp. z o. o. Filia
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania