Damitrans Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000075212)

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 33/11, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Damitrans Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt IX GUp 13/11.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2013 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania