Daniela Walewska

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 337/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Danieli Walewskiej, zamieszkałej w Górowie Iławeckim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 212/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 20 września 2022 roku Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Danieli Walewskiej. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 28 września 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania