Danuta Kulewicz

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 333/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Danuty Kulewicz zamieszkałej w Giżycku oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 281/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Danuty Kulewicz. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 111 w dniu 12 czerwca 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 20 czerwca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania