Dom Książki sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000170564)

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 25/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowego Dom Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000170564), sędzią-komisarzem wyznaczył SSR Kamilę Wasilewską, a nadzorcą sądowym Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127).

Przyspieszone postępowanie układowe toczyło się pod sygn. akt: X GRp 17/18.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na podstawie art. 325 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, umorzył przyspieszone postępowanie układowe Dom Książki Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 09 kwietnia 2019 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania