Dominik Lisek

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 509/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Dominika Liska zamieszkałego w Tokarni oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 18/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku. Sędzią-Komisarzem wyznaczony został sędzia Bogdan Staniek.

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli Dominika Liska.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania