Ecigars Polska Sp. z o.o. w upadłości układowej (KRS: 0000335137)

Postanowieniem z dnia 15 maja 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 395/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Ecigars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  określił, iż postępowanie będzie prowadzone w celu zawarcia układu oraz wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 62/12.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2012 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe zostało umorzone.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania