Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000134613)

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 111/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 353/15.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 roku Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie upadłościowe.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania