Forestel sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000100683)


Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 309/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Forestel sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS 0000100683, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone było pod sygnaturą akt: V GUp 305/18.

Postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Forestel sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 (6222) w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

Archiwum Usługowe „AKTA” Sp. z o.o.
ul. M. Reja 1B
98-200 Sieradz
tel./fax: 043 822 74 01
tel. kom.: 0662 70 13 06
e-mail: biuro@archiwum-akta.pl

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania