Grzegorz Syta

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 110/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Syta zamieszkałego w Węgorzewie, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Olsztynie pod sygnaturą akt V GUp „of” 82/19.

Postanowieniem z dnia 04 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ustalił plan spłaty wierzycieli Grzegorza Syty. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 206 z dnia 24 października 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 12 października 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania