Grzegorz Szczepanik


Postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 300/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Szczepanika zamieszkałego w Końskich, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127. Postępowanie upadłościowe toczyło przed Sądem Rejonowym w Kielcach pod sygn. akt V GUp 254/18.

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 134 w dniu 13 lipca 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania