Grzegorz Wojtyna

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 168/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Wojtyny zamieszkałego w Oblewie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Witolda Marweg oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 125/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Grzegorza Wojtyny. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 14 grudnia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania