Henryka Cieciora

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 98/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Henryki Cieciory zamieszkałej w Sandomierzu oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 133/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku. Sędzią-Komisarzem wyznaczony został sędzia Bogdan Staniek.

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2023 roku Sąd Upadłościowy – Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 26 kwietnia 2021 roku zobowiązania  zmarłej w dniu 01 lutego 2023 roku nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryki Cieciory. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 239 w dniu 11 grudnia 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 19 grudnia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania