IGAMI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000413823)

Postanowieniem z dnia 15 października 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 467/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość IGAMI Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Nowym obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 81/13.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania