Jakub Weręgowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 540/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT z siedzibą w Warszawie (NIP: 5711303269, REGON: 130349561), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 76/22 (poprzednio: XIX GUp 1370/19).

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 14 lipca 2023 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazanie do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96 – 515 Teresin
tel. 602 307 608
tel./ fax (46) 861 33 37
e-mail: biuro@archiwista.eu

Postanowieniem z dnia 05 czerwca 2024 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Jakuba Weręgowskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania