JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński w upadłości likwidacyjnej (KRS:0000134711)

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 218/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński z siedzibą w Książenicach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postanowieniem z dnia 01 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego JASPED Sp. j. J. Izdebski, S. Rudziński z siedzibą w Książenicach, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 63/11.
 

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM USŁUGOWEGO „TRANSPRIN” Sp. z o.o. FILIA
ul. Długa 34
24-122 Góra Puławska

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania