Józef Makowski

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 312/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Józefa Makowskiego zamieszkałego w Starachowicach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 248/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Józefa Makowskiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 88 w dniu 09 maja 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 17 maja 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania