Justyna Golińska

Postanowieniem z dnia 03 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1536/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Justyny Golińskiej zamieszkałej w Markach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się  pod sygnaturą akt XIX GUp 1547/21, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Justyny Golińskiej. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96 w dniu 19 maja 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 27 maja 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania