Karol Zienkiewicz

Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 320/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Karola Zienkiewicza zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 280/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 20 października 2022 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Karola Zienkiewicza. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 17 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania