Kieleckie Kopanie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000171630)

Postanowieniem z dnia 11 maja 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 21/12, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Kieleckich Kopani Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Kielcach, określił, że upadłość będzie prowadzona z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej i Nadzorcę Sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego.

Następnie postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 roku Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Upadłego.

Na skutek zażalenia Upadłego i wierzycieli na ww. postanowienie, w dniu 05 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 25 lipca 2014 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Kielcach, począwszy od wydanego w dniu 23 lipca 2014 roku przez Sędziego-komisarza zarządzenia o odroczeniu głosowania nad układem.

W dniu 21 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie, którym zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do KKSM z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowania obejmujące likwidację majątku dłużnika. Przedmiotowe orzeczenie Sądu stało się prawomocne z dniem 09 lutego 2015 roku.

Postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 7/12. Sędzią-komisarzem nadzorującym przedmiotowe postępowanie upadłościowe była SSR Dorota Tylus-Chałońska.

Postanowieniem z dnia 12 września 2023 roku Sąd Rejonowy w Kielcach stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:
Archiwum ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96-515 Teresin
Tel. kom.: +48 602 307 608
e-mail: biuro@archiwista.eu

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania