KOBUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000099958)

Postanowieniem z dnia 24 marca 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 279/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Kobus Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 130/15.

W dniu 20 kwietnia 2016 roku Sąd postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Kobus Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 10 czerwca 2016 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania