Kordon sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000276459)

Postanowieniem z dnia 11 września 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 877/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Kordon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000276459) oraz wyznaczył syndyka w osobie Alicji Hnatkowskiej. Następnie dnia 14 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowił na podstawie art. 170 ust. 3 Pr. u. zmienić syndyka masy upadłości w osobie Alicji Hnatkowskiej i w miejsce zmienionego syndyka wyznaczyć syndyka masy upadłości Kordon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Kordon sp. z o.o. w upadłości. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94 z dnia 17 maja 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 01 czerwca 2023 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96 – 515 Teresin
tel. 602 307 608
e-mail: biuro@archiwista.eu

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania