Krystyna Swat


Postanowieniem z dnia 05 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 219/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Krystyny Swat zamieszkałej w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 146/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Krystyny Swat. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 28 maja 2024 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania