LD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000012405)

Postanowieniem z dnia 02 października 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 280/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość LD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 78/13.

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

Dokumenty spółki przekazane zostały do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania