Lidia Demczuk i Stanisław Demczuk prowadzący działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji


Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 17/20, z wniosku dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk prowadzących działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy otworzył:

  1. postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie,
  2. postępowanie układowe Stanisława Demczuk prowadzącego działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie
  3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego ( nr licencji 127),

oraz połączył sprawy wskazanych powyżej Dłużników do wspólnego rozpoznania.

Połączone postępowania układowe prowadzone będą pod sygn. akt V GRu 3/20.

Obwieszczenie o otwarciu wskazanych powyżej postępowań układowych ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 03 sierpnia 2020 roku (nr 149/2020 (6039) z 3 sierpnia 2020 r., poz. 38437).

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 26 lipca 2021 roku Nadzorca Sądowy przekazał do akt spisy wierzytelności Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk.

Obwieszczenie o spisach wierzytelności wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia sprzeciwów, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183 (6328) w dniu 21 września 2021 roku.

Obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności, który został obwieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 21 września 2021 roku poz. 59444, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 226 (6371) w dniu 23 listopada 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2023 roku Sąd zwołał na dzień 06 czerwca 2023 roku zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w grupach wierzycieli.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95 w dniu 18 maja 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania