Magda Femme

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 857/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Magdy Femme zamieszkałej w Krupiej Wólce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XVIII GUp 1349/19 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 roku Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Magdy Femme. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 153 (6804) w dniu 09 sierpnia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania