Marcin Kaliniec


Postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalińca zamieszkałego w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Dagmary Wilczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 117/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania