Marcin Poniedziałek

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 276/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marcina Poniedziałka zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 268/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 06 lutego 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Marcina Poniedziałka. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 38 w dniu 23 lutego 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 03 marca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania