Marek Ungier

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 355/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Ungiera zamieszkałego w Kielcach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 312/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 03 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzyciela upadłego Marka Ungiera. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 04 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania