Mariusz Burdalski

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 145/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Burdalskiego zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 62/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie upadłościowego wobec  Mariusza Burdalskiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 170 (6569) w dniu 02 września 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania