Marlena Piotrowska

Postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 184/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Marleny Piotrowskiej zamieszkałej w Bartoszycach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 131/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Marleny Piotrowskiej. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5 w dniu 09 stycznia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania