MAX Development Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000208964)

Postanowieniem z dnia 28 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, na podstawie art. 159 ust. 1 i ust. 2 puin powołał w postępowaniu upadłościowym MAX Development Sp. z o.o. zastępcę Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 59/15.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2015 roku Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie upadłościowe.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania