Max Retail Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000037980)

Postanowieniem z dnia 09 maja 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 154/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość  Max Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 59/12.

W dniu 21 października 2013 roku Sąd stwierdził zakończenie przedmiotowego postępowania upadłościowego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM KSC S.A.
Pl. W. Witosa 1
09-408 Płock

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania