Michał Kaputa

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 446/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Michała Kaputy zamieszkałego w miejscowości Wolica oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 398/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 28 marca 2022 roku Sąd Upadłościowy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Michała Kaputy.

Postanowieniem z dnia 07 listopada 2022 roku Sąd bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzył powstałe przed dniem 07 grudnia 2020 roku zobowiązania upadłego Michała Kaputy. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230 w dniu 29 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania