Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000331933)

Postanowieniem z dnia 26 września 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 441/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 75/13.

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy na podstawie art. 149 ust. 3 Prawo upadłościowe i naprawcze uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę upadłościową Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie według właściwości miejscowej Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, V Wydziałowi Gospodarczemu. Następnie postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wyznaczył Sędziego-komisarza w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym w osobie SSR Joanny Bury oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 22/13, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. w Warszawie. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 w dniu 01 marca 2023 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 24 marca 2023 roku.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96 – 515 Teresin
tel. 602 307 608
e-mail:biuro@archiwista.eu

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania